Seoul Garden

Quý khách có nhu cầu đặt bàn trực tiếp. Vui lòng liên hệ Hotline: 19001277

page banner

Restaurants

Việt NamMalaysiaSingapor

Hà Nội

B2-R2-1, Vincom Mega Mall,
Royal City 72 Nguyen Trai,
Thanh Xuan,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 6664 8899

Hồ Chí Minh

Vincom Center Shopping Mall
Basement 3, (B3-16B)
70 – 72 Le Thanh Ton St.,
District 1,
Tel: +84 8 6291 8178

Malysia city

B2-R2-1, Vincom Mega Mall,
Royal City 72 Nguyen Trai,
Thanh Xuan,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 6664 8899

Hồ Chí Minh

Vincom Center Shopping Mall
Basement 3, (B3-16B)
70 – 72 Le Thanh Ton St.,
District 1,
Tel: +84 8 6291 8178

Singapor city

B2-R2-1, Vincom Mega Mall,
Royal City 72 Nguyen Trai,
Thanh Xuan,
Hanoi, Vietnam
Tel: +84 4 6664 8899

Hồ Chí Minh

Vincom Center Shopping Mall
Basement 3, (B3-16B)
70 – 72 Le Thanh Ton St.,
District 1,
Tel: +84 8 6291 8178