Seoul Garden

Quý khách có nhu cầu đặt bàn trực tiếp. Vui lòng liên hệ Hotline: 19001277

page banner

Hotpot

Every hotpot of Korrean. Only in Seoul Garden Vietnam

$12

Hotpot of Seoul Garden

Every hotpot of Korrean. Only in Seoul Garden Vietnam

Ingredients
Every hotpot of Korrean. Only in Seoul Garden Vietnam